ระบบลงทะเบียนล่วงหน้าการประมูลปิดแล้ว

ขอเชิญผู้สนใจ ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูล

วันที่อาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 8:08น. เป็นต้นไป

ณ สำนักงาน กสทช. พหลโยธิน ซอย 8

กลับไปหน้าหลัก